FACILITEC

Facility Managemet – Et trygt og naturlig valg.

FaciliTec er et trygt og naturlig valg når du vil outsource FM-tjenestene. Vi har over 20 års erfaring med servicetjenester og bruker denne erfaringen til å sikre at ditt kontorbygg har god og profesjonell kvalitet på Facility management-tjenester som kantine, renhold, kontor og resepsjonstjenester. Vi tilbyr i tillegg eiendomsservice, sikkerhet og vaktmestertjenester og skreddersyr alle våre smarte og innovative løsninger tilpasset bedriftens behov og fasiliteter.

FaciliTec har menneskene, metodene og prosessene.

FaciliTec tar totalansvar for drift av alle tjenester som ikke faller inn under bedriftens kjernevirksomhet. Resultatet vil være reduserte kostnader, levert til avtalt profesjonelle kvalitet.

FaciliTec analyserer hver enkelt bedrifts behov, utvikler løsninger som reduserer kostnadene, og samtidig gi bedriftene bedre muligheter til å skape merverdi ved å kunne fokusere på egen kjernevirksomhet.

Stordriftsfordeler gjennom Facility Management.

FaciliTec kan levere tjenester enkeltvis, eller samlet i en Facility Management-løsning. For bedriften innebærer det en rekke stordriftsfordeler, samt enklere kontraktsforhold med én leverandør og én kontraktsjef i FaciliTec å forholde seg til.

Spesialkompetanse innenfor hver enkelt tjeneste FaciliTec har utviklet spesialkompetanse for hver enkelt tjeneste, og er ledende innenfor de flest av disse. På den måten er bedriften sikret spesialkompetanse innenfor hver enkelt av driftsfunksjonene.

KUNDELØFTE

-

FaciliTec er et trygt og naturlig valg når du vil outsource FM-tjenestene

Hvorfor Facilitec Facility Management?

Jo, fordi FaciliTec er et profesjonelt og sikkert valg for deg som kunde. Vi leverer tjenester med motiverte og godt opplærte medarbeidere. Vi kommer som avtalt og våre ledere er synlige for deg som kunde.

I FaciliTec er vi nytenkende med høye krav til ytre og indre miljø. Det innebærer lavt forbruk av vann, kjemi, energi og drivstoff.

Vi bruker tilgjengelig teknologi for å forenkle hverdagen, all vår rapportering vil sendes digitalt til deg som kunde.

Vi lever av begeistrede kunder og er derfor opptatt av å kunne være fleksible, skape tillit og levere som avtalt.

Vår kjernekompetanse er å drifte eiendom og kontor med førsteklasses service. Vi har spesialkompetanse innen mange servicetjenester. Våre hovedtjenestene finner du  ved å klikke på boksene under.

Facility Management

 • Ressurs og leverandørledelse
 • Endringsledelse 
 • Risikoledelse
 • FM Service desk
 • Økonomisk administrasjon og ledelse
 • Konsulent – rådgivingstjenester
 • IT infrastruktur – verktøy

Renhold

 • Produksjonsrenhold
 • Daglig rengjøring
 • Hovedrengjøring
 • Periodisk renhold
 • Byggrenhold
 • Hygieneartikler
 • Hygieneservice & Desinfisering

Kantinetjenester

 • Kantinedrift
 • Personalrestaurant
 • Møteromsservering
 • Events/selskaper
 • Kaffebarer
 • Kiosk
 • Automatdrift

Teknisk Vaktmester

 • Teknisk drift 
 • Programmering av styringssystemer
 • Lovbestemt vedlikehold
 • Service og tilsyn av ventilasjonsanlegg
 • SD-anlegg, brannalarmanleg
 • Heiser
 • El-anlegg og varmesentraler etc.
Share This